VỮA MÀU TĂNG CỨNG (COLOR HARDENER)

Vữa màu tăng cứng BONFLOOR là hỗn hợp vữa khô trộn sẵn gốc xi măng, có chứa các cốt liệu thiên nhiên rất cứng với kích cỡ thành phần hạt được chọn lọc kỹ, được biến tính bằng các phụ gia và khoáng hoạt tính. 
Quy cách đóng gói: 25Kg/bao
Định mức sử dụng: 2-4 kg/m2