Dự án:            TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG HỘI
Địa điểm:       XÃ ĐÔNG HỘI, HUYỆN ĐÔNG ANH, TP.HÀ NỘI
Hạng mục:     THI CÔNG BÊ TÔNG ÁP KHUÔN SÂN TRƯỜNG 

Bài viết cùng chuyên mục