QUY TRÌNH THI CÔNG BÊ TÔNG ÁP KHUÔN
              Quy trình thi công bê tông áp khuôn gồm có 8 bước như sau:
Bước 1: Đổ bê tông và cào cán bê tông
Bước 2: Là phẳng bề mặt bê tông
Bước 3: Rắc bột màu tăng cứng
Bước 4: Là phẳng lớp mặt
Bước 5: Rắc bột chống dính khuôn
Bước 6: Dập khuôn tạo hoa văn
Bước 7: Vệ sinh bề mặt
Bước 8: Phủ lớp tạo bóng và chống thấm

Bài viết cùng chuyên mục